نقش خانواده در مصرف دارو در بیمار روان

 

 خانواده و اقوام بیمار اغلب با مقاومت بیمار نسبت به مصرف دارو و مشارکت در سایر اقدامات درمانی مواجه میشوند . ممکن است عدم همکاری بیمار به خشم و سرگشتگی خانواده منجر شود در چنین وضعیتی ، قدم اول تامل و تفکردر این باره است که چرا چنین رفتاری از بیمار سر می زند

 دلایل مقاومت نسبت به مصرف دارو :

او نمیخواهد بیماری خود را قبول کند ، مشابه اولین عکس العمل انسان در مقابل هر چیز نا خوشایندی مثل مرگ یک عزیز ، وجود بیماری را انکار میکند . او از داغ ننگی که جامعه به بیمار روانی میزند بسیار آزرده است و آینده را درد آلود می بیند .

خوردن دارو به معنای پذیرش بیماری و درمان برای مدتی طولانی است .

اثرات جانبی داروهای ناراحت کننده

 اقدامات لازم :                 

به دقت به سخنان وی گوش دهید .بسیار مهم است که خانواده به اظهارات ، ترس و ناراحتی بیمار در رابطه با مصرف دارو به دقت گوش داده و به شکایتهای او توجه کند .

به عنوان مثال مهم است که خانواده ناراحتی های ناشی از عوارض جانبی را مورد تصدیق قرار دهد . ناراحتی را دست کم نگیرید ،در عوض به او یاد آوری کنید که تاثیر مفید دارو بیشتر از عوارض ایجاد شده است .        عدم موفقیت ها و اشتباهات را به رخ او نکشد .

یاد آوری یک دوره درمانی موفق در گذشته احتمالاً او را به مصرف دارو ترغیب خواهد کرد . ارتباط دادن خاطره های ناگوار از قبیل هیجان شدید ، کتک کاری ، زندانی شدن یا بستری شدن در بیمارستان در زمانی که از مصرف دارو سرباز میزند یا ناقص مصرف میکند .

میتواندوی را متقاعد کند که دارو برایش مفیداست. دلسردی یا تردید نسبت به کارایی داروهای  روانپزشکی به خود راه ندهید ، زیرا احتمال دارد افکار شما به بیمار منتقل شود و اثر منفی برجای گذارد .

انتخاب روش مناسب در مصرف دارو :

کمک کنیدبیمار با روشی ساده ساعت مصرف دارویی خود را به خاطر بسپارد .گاهی بیمار به قدری حواسش پرت میشود که فراموش می کند ، دارو را بخورد ،در این صورت به او ایراد نگیرید فقط کمکش کنید تا به یاد آورد .برای پیشگیری از فراموشی  مصرف  دارو میتوانید برگه روزانه برایش طراحی کنید یا از داروخانه ظرف مخصوص مصرف دارو را که از چند خانه کوچک تشکیل شده خریداری نموده و تمام قرصهای مورد مصرف روزانه را در آن قرار دهید . ضمناً برای نصف کردن دقیق قرص نیز وسیله ای کوچک به نام دستگاه تقسیم قرص در داروخانه ها موجود و قابل خریداری است .             

آموزش به بیمار  :

به بیمار کمک کنید تا در حد ظرفیت و توان خویش در مورد مصرف دارو اطلاعاتی کسب کند . اثرات مفید آن را بداند و عوارض ناشی از خودداری از مصرف یا مصرف نامرتب  را هم فراگیرد .

دانستن عوارض جانبی و چگونگی تعدیل و تسکین آنها برای بیمار الزامی است .

حمایت و ثبات :

اطرافیان بیمار لازم است برای مصرف صحیح دارو توسط بیمار با اوخوشرفتاری نموده و او را به زندگی  علاقمند سازند تااو نیز به مصرف دارو رغبت پیدا کند .

در برابر همکاری بیمار در درمان باید او را تحسین کرد،استفاده صحیح و مرتب از دارو ممکن است تغییر بزرگی در زندگی بیمار ایجاد کند که نشانگر ارزش پیگیری خانواده است .

نکته مهمی که خانواده ها و مراقبان بیمار باید مورد توجه قرار دهند ، آموختن صبر است .

خانواده و بیمار بهتر است توجه به پیشرفتی کنند که با گامهای کوچک برداشته اند

/ 0 نظر / 181 بازدید